menu cubugu

Otomotiv Mühendisliği

 

Kamyon, otobüs, minibüs, otomobil gibi motorlu kara taşıt araçlarını planlayan ve üretimini denetleyen kişidir.

Görevler

Otomotiv Mühendisliği görevleri makine mühendisinin görevlerine çok benzer. Aslında otomotiv mühendisi kara taşıt araçları konusunda uzmanlaşmış makine mühendisi olarak düşünülebilir.

– Otomobil, kamyon, motosiklet, traktör gibi motorlu araçların projelerini yapar,

– Aracın kullanım yerine göre denge hesaplarını yapar ve uygun şasi yapısını belirler,

– Aracın güvenliğini azami duruma getirmek için teknik hesaplar yapar,

– Aracın fren takımlarının seçimini yapar, imalatını yaptırır, üretilen parçaların denemelerini yapar, aksaklıkları tespit eder ve giderilmesini sağlar.

Kullanılan Alet ve Malzemeler

– Teknik resim çizim gereçleri,

– Bilgisayar,

– İşin yapılışı için kullanılan tezgahlar,

– Ölçüm Cihazları.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Otomotiv Mühendisliği okumak isteyenlerin;

– Üstün bir akademik yeteneğe,

– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,

– Matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı,

– Mekaniğe karşı ilgi duyan,

– Yaratıcı, tasarım gücü yüksek
kimseler olmaları gerekir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Otomotiv mühendisleri fabrikalarda, kirli, yağlı ve gürültülü ortamlarda, yönetici kadrolarında bulunmaları halinde büro ortamında çalışırlar. Otomotiv mühendisi çalışırken yöneticiler, işçiler, teknikerler ve diğer mühendislerle iletişim halindedir.

Meslek Eğitimi

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi(Ankara) Otomotiv Mühendisliği Bölümünde İngilizce olarak verilmektedir.
Makine Mühendisliği bölümü mezunları otomotiv mühendisliği dalında Lisansüstü eğitim alarak bu unvanı alabilirler.
Örneğin ODTÜ makine mühendisliği bölümünde otomotiv mühendisliği alanında lisansüstü eğitim programı bulunmaktadır.

Ön Eğitimde Başarılı Olunması Gereken Dersler

– Matematik,

– Fizik.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Lisans eğitimi için, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı(ÖSS)’dan

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Otomotiv Mühendisliği için yeterli Sayısal Ağırlıklı (SA-2) puanı almak ,

Lisansüstü eğitime başlayabilmek için bu alanda lisans eğitimini tamamlamak ve ÖSYM tarafından yapılan “Lisansüstü Eğitim Sınavında (LES)” başarılı olmak gerekmektedir.

Eğitimin Süresi ve İçeriği

2 ya da 2,5 yılı kapsayan lisansüstü eğitimi sırasında okutulan zorunlu ve seçmeli derslerden bazıları aşağıdadır.

– Otomotiv Mühendisliği I

– Otomotiv Mühendisliği II

– İçten Yanmalı Motorlar

Zorunlu Dersler:

– Taşıt Tekniği

– Motor Konstrüksüyonu

– Raylı Taşıtlar

– Arazi Taşıtları

– Traktör ve Ziraat Makineleri

Seçmeli Dersler:

– Ulaşım Tekniği

– Roket Motorları

– Modelleme ve Similasyon

– Otomatik Kontrol III

– Güç İletimi

– Ziraatte Mekanizasyon

– Taşıt Konstrüksüyonu

Ayrıca makine mühendisliğinin lisans eğitimi sırasında otomotiv sektöründeki tasarım ve üretimle ilgili derslerde verilmektedir.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma ve Unvan

Lisansüstü eğitimini tamamlayanlara bu alanda yükseklisans diploması ve “Otomotiv Mühendisi” unvanı verilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Otomotiv sektörü ülkemizde en gelişmiş sektörler arasında yer almaktadır. Özellikle İstanbul, Bursa, İzmir gibi illerimizde özel sektöre ait otomotiv motor ve cihazlarının üretimini yapan fabrikalar vardır. Bu nedenle özellikle otomotiv sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde çalışabilirler.

Eğitim Süresince ve Eğitim Sonrası Kazanç Durumu

Eğitim Süresince

Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. Ayrıca, stajları sırasında ücret almaktadırlar.

Eğitim Sonrası

Otomotiv mühendislerinin çalıştıkları işyerlerinde aldıkları ücretler konusunda kesin rakamlar vermek güçtür. Deneyim, bilgi ve beceriyle işyerindeki pozisyonlar ücretler konusunda etkili olmaktadır. Bölüm müdürü, genel müdür yardımcısı gibi yönetim kademesinde çalışanlar tatminkar ücretler almaktadırlar.
Yeni göreve başlayan kişiler net asgari ücretin 3-4 katı kadar ücret alabilmektedirler.

Meslekte İlerleme

Otomotiv mühendisi ilk işe girdiğinde çalıştığı işletmede bir süre oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Bundan sonra mühendis olarak işe başlar. Kişi belli bir süreye bağlı kalmaksızın, kişisel olarak göstereceği performansa bağlı olarak baş mühendis, bölüm müdürü, genel müdür yardımcısı veya koodinatör müdür olduktan sonra, genel müdürlüğe kadar yükselebilir.

Günümüzde, mühendislik alanında mesleki eğitimlerini tamamlayanlar işletme alanında yüksek lisans yaptıkları takdirde yönetici kadrolarda daha fazla yer alabilirler.


Tüm Hakları universitebolumleri.org’a Aittir.